Morphologic provinces of Mercury (1981)

Karta-skhema tipov mestnostey Merkuriya

KP Florenskiy, AT Bazilevskiy, GA Burba, VP Volkovc AV Ivanov, RO Kuzmin, MA Nazarov, OV Nikolaeva, AA Pronim, OD Rodye, OI Yakovlev, AA Yarosevskiy; Ed. VL Barsukov
Otserki Sravnitel’noj Planetologii
Nauka, Moskva, 1981.
Vernadski Institute

 

planetology_mercury

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s