Tectonic map of Mars

Kats Ya G, Kuznetsov Y Ya, Khain VE (eds), compiled by Kats YaG, Kozlov VV, Soulidi-Kondratiev ED, Makarova NV, Avddeyev VL, Nikishin AM, Onufriyuk TP, Simonova GM

 

Advertisements